הצהרת נגישות

האתר “https://hermonlabs.co.il” תחת שם המתחם (DOMAIN) – על כלל תכניו (למעט הסייגים מטה), נבדק על ידינו ונמצא כעומד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות, התשע”ג-2013) ובתקן 5568 הישראלי (קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט), ברמה AA.

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים כולל משתמשים עם מוגבלות, נגישות היא תנאי לחברה צודקת ומשגשגת. על כן השקענו בחוויית השימוש באתר שתהיה נוחה ויעילה לכלל המבקרים באתר עבור רוב מערכות ההפעלה(operating system) ו/או בסוג הדפדפן (user) agent) ו/או בסוג המכשיר(device) , למעט מערכת הפעלה winXP ומטה, וגרסאות דפדפן Explorer 10 ומטה.

הנתונים נכונים לבדיקה ולעבודה שבוצעה בתאריך 1.10.2021 , נדגיש כי אחת לתקופה מומלץ לבצע התאמות נגישות כדי לשמור על התאמה מיטבית.

לצד סריקה קפדנית והתאמת קוד האתר (Wave), רוב תכני האתר נבדקו באמצעות קורא מסך (NVDA), תוכנת קונטרסט (Wave), ותוכנת הגדלה. כמו כן, ערכנו בדיקות שימושיות מקיפות במגוון אמצעי קלט.

במידה ונתקלתם בקושי כלשהו, נשמח לקבל משוב מפורט לכתובת: [email protected] ולשפר בהתאם את האתר לטובת כלל הציבור. רכז נגישות גורג שלמוביץ