HALT & HASS בדיקות אמינות

מוצרים אלקטרוניים עוברים תהליכים רבים ובדיקות שונות, כבר בשלבים מקדמיים, עוד לפני הוצאתם לשוק. אחת התכונות החשובות שנדרש לבדוק היא אמינותם של המכשירים ועמידותם בתנאים הסביבתיים השונים. כך שבמידה ויתגלו כשלים וחולשות יוכל היצרן לזהותם כבר בשלב התכנון והייצור ולא בשלבים מאוחרים יותר. בדיקות HASS ובדיקות HALT בודקות באופן מיטבי את איכות ואמינות המוצרים.

בדיקת HALT בסיום פיתוח של אב טיפוס ובדיקת סינון מואצת HASS בשלב הייצור ההמוני של המוצר יסייעו להבטיח את איכות המוצר בעבודה ללא כשלים בשטח וכן יסייעו ליצרן להבטיח רמת אמינות גבוהה של המוצר. בישראל החלו ליישם את שיטת בדיקות אלה בשנת 1998 ומאז נבדקו אלפי מוצרים בכל הסקטורים בתעשייה.

במאמר זה נדון בהבדל בין שני סוגי המבחנים, סוגי המאמצים בהם נעשה שימוש ומדוע הם פועלים.

בדיקות HALT (Highly  Accelerated  Life  Test) מבחן חיים מואץ גבוה  ו-HASS (Highly Accelerated Stress Screening) מבוצעות במטרה לבחון את אמינות המוצר לאורך זמן בסביבה המיועדת לו, ולזהות חולשות עוד בשלב התכנון, בכדי לשפר את המוצר ולהפחית את עלויות הייצור.

זיהוי חולשות המוצר נעשה במסגרת מבחני המאמץ, כאשר המוצר נחשף לטמפרטורות קיצוניות ולרעידות, המאפשרות להגדיר את מעטפת העבודה המקסימלית של המוצר. הרעיון העומד מאחורי בדיקות אלו, הוא להאיץ את אפקט ההתעייפות, על ידי הקצנת רמות המאמץ בתנאי שטח עד לכשל, שעלול להיווצר במציאות רק לאחר מספר חודשים ואף שנים. במידה ומתגלים פגמים או חולשות בתכנון, ניתן יהיה לבצע שינויים במוצר באמצעות פעולה מתקנת או מונעת, בכדי למנוע את הסיכוי להופעת כשלים אלה בשטח בעתיד.

למרות ששתי הבחינות בודקות תקינות פיזית של מוצרים ומיועדת לשיפור עמידות ואמינות של המוצרים הנבדקים, יש הבדלים ביניהן. ראשית, בעוד HALT מבוצעת בשלב הפיתוח, HASS מבוצעת בשלב הייצור ההמוני של המוצר. במסגרת הבדיקה המוצר מחובר לציוד הבודק ומנטר אותו, כך שניתן לזהות בעיות בזמן אמת, לתקן אותן ולחזור על התהליך עד שהיצרן בטוח בתכנון ובייצור. שיטת הבדיקה מאפשרת לבחון את המגבלות של התכנון ובחירת המרכיבים, ובמידת הצורך לתקן או לעדכן את המוצר, לבחון עלות פיתוח מוצר נמוכה יותר ולשפר את זמן היציאה של המוצר לשוק.

אף על פי ש- HALT & HASS Testing אינן תקן מחייב הנדרש על פי חוק, מתודולוגיה זו אומצה בקרב תעשיות רבות ואף הפכה לדרישה בסיסית כחלק מתהליך הקווליפיציה של מוצרים המפותחים לטובת תעשיית ההיייטק. ביצוע בדיקות אלה למוצרים, עוד בתהליך הייצור, מסייע בבניית מוצר אמין, מהימן ונטול תקלות בשירות בשטח.

דילוג לתוכן