כלי עבודה

 • משחזות
 • מלטשות
 • משחקות
 • דסקה
 • מסורים עגולים
 • מסורי שרשרת
 • מסורי הלוך ושוב
 • גוזמי שיחים
 • כרסומות
 • מכשירי קיצוי
 • מברגים חשמליים
 • מפתחום הולם חשמליים
 • מקדחות
 • מקדחות הולם
 • כלי עבודה חשמליים ידניים
 • כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה
 • כלי עבודה מופעלי מנוע

בדיקות נדרשות:

 • תאימות אלקטרומגנטית
 • בטיחות

 

תקנים:

 • ת”י 60745 על חלקיו – כלי עבודה למיניהם
 • ת”י 900 חלק 2.45 – כלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים
 • ת”י 62841 : “כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע” חלקים: 1, 2.2 ,2.4 ,2.5 , 2.8, 2.9 , 2.11, 2.13 ,2.14 , 2.17 (תקן זה מחליף את ת”י 60745  על חלקיו)
דילוג לתוכן