ציוד תעשייתי

 • מצברי התנעה מטיפוס עופרת חומצה
 • * מדידות חשמליות שונות על פי דרישה: מוליכות חשמלית, חוזק והתנגדות הבידוד, עמידות בחום וכו’
 • * מוליכים בכבלים מבודדים
 • * כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט
 • * שנאים מבדלים ושנאי בטיחות מבדלים
 • * נטלים לשפופרות פלואורניות
 • * אביזרי עזר לנורות פריקה: כבלים
 • * כבלים למנועים
 • * כבלי כח
 • * כלי עבודה חשמליים
 • * ציוד ריתוך בקשת חשמלית
 • * מלחמים חשמליים המוחזקים ביד
 • * התקני הדלקה (למעט מדלקי להט)
 • * מנועים אסינכרוניים קלוביים
 • * תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד 16 אמפר
 • * מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים
 • * תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות פלסטיק
 • * מפסקים למכשירים
 • * לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך
 • * מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים
 • * מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים שונים
 • * בתי נורה מתוברגים

* יפתח במרץ 2021

בדיקות ואישורים לפי תקנים:

 • תאימות אלקטרומגנטית
 • בטיחות
 • דרישות למאפיינים
דילוג לתוכן