תקשורת סלולרית ורדיו

 • טלפונים סלולרים עם ספק כח חיצוני עם פתיל זינה
 • טלפונים סלולרים עם ספק כח חיצוני עם תקע יצוק
 • סוללת מטען המשמשת לטעינת מכשירים
 • ספקי כוח לינארי
 • ספקי כוח לינארי עם פתיל זינה
 • ספקי כוח לינארי עם תקע יצוק
 • ספקי כוח ממותג עם פתיל זינה
 • ספקי כוח ממותג עם תקע יצוק
 • ספקי כח
 • ספקי כח ממותג
 • מערכות קשר פנים

בדיקות ואישורים לפי תקנים:

 • תאימות אלקטרומגנטית
 • בטיחות
 • דרישות למאפיינים
 • נצילות אנרגטית
דילוג לתוכן