טלקום

טלקום – בדיקות והסמכה

פתרונות בדיקת הטלקום במעבדות חרמון כוללים:

 • בדיקת ציוד אנלוגי FXS & FXO
 • בדיקות אקוסטיות של טלפונים סלולריים, אנלוגיים ודיגיטליים
 • בדיקת טלפוניית VoIP
 • בדיקות xDSL
 • בדיקות T1/E1
 • בדיקות ISDN PRI
 • בדיקות השכבה הפיזית של הממשקים
 • ניתוח VF & TIMS
 • בדיקות איתות
 • בדיקות איכות קול (POLQA, PESQ)
 • בדיקות להתאמה לתקן של ציוד למוגבלי שמיעה
 • בדיקות פרוטוקולים
 • בדיקות SIP
 • בדיקות CID / SMS על גבי הממשק האנלוגי

רשויות התקשורת הלאומיות

שימוש בציוד טלקום מוסדר על ידי תקנים הנשלטים על ידי רשויות התקשורת הלאומיות במדינות השונות.

ארצות הברית

'המועצה המנהלית בעבור מסוף טלפוניה' היא ארגון פתוח שמאמץ תקנים ומטפל ברישום ציוד טלפוניה. הדרישות בתקן ישימות לטלפונים אנלוגיים, ציודxDSL וציוד הטלקום T1 – כולם מוגדרים בתקן FCC PART 68 ותקן ANSI/TIA-968-A .

קנדה

ציוד הטלקום בקנדה חייב באישור של משרד התעשייה הקנדי על פי התקן CS-03 .

אירופה

באירופה התקנים נקבעים על ידי גוף הנקרא ETSI (מכון התקנים האירופאי). בין תקנים אלה ניתן למצוא TBR4 , TBA12, TBA13, ETS 203 021, TBR21, TBR38. הצהרת יצרן מספיקה על מנת לאפשר השמת סימון CE על גבי המכשיר הנבדק.

יפן

ביפן, ציוד הטלקום חייב באישור של JATE על פי דרישות ליחידות קצה ומסופים אנלוגיים ודיגיטליים.

אוסטרליה

באוסטרליה, הרשות לתקשורת ומדיה האוסטרלית (ACMA) מאשרת ציוד תקשורת באמצעות סימן A-TICK המבוסס על עמידה בתקנים AS/ASIF S002, S003, S004, S016, S041, S043.2

ישראל

מעבדות חרמון אושרו על ידי משרד התקשורת הישראלי (MoC) כמעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות ומתן הסמכה בעבור מוצרי מסוף תקשורת.

בדיקות התאמה של פי תקן בעבור ממשקי טלפוניה אנלוגית FXS & FXO, סלולארי, VoIP xDSL, T1/E1, ISDN PRI ובדיקות אקוסטיות

מעבדות חרמון פיתחה את מוצר ה- TCA8200 – פתרון בדיקות כולל על פי תקני רגולציה ותעשייה ברחבי העולם, לסוגים רבים של ציודי תקשורת, טלפונים, מרכזיות תקשורת, PBXs ו- VoIP. מבדק ה – TCA8200 מאפשר קיצור זמן הבדיקה ואת עלויות הבדיקה באופן משמעותי הודות לביצוע בדיקות אוטומטי ומובנה של התקנים המקובלים במדינות השונות.

תקנים נתמכים

 • תקן MOC הישראלי. 23/96
 • ANSI/TIA/EIA-810-A
 • 47CFR part 68
 • ANSI /TIA-968-A
 • ANSI /TIA-968-A -1
 • ANSI /TIA-968-A -2
 • ANSI /TIA-968-A -3
 • ANSI /TIA-968-A -4
 • CS-03 Issue 9
 • AS/ACIF S002
 • AS/ACIF S003
 • AS/ACIF S004
 • AS/ACIF S016
 • AS/ACIF S043.2
 • PTC200
 • PTC220
 • TBR 012
 • TBR 004
 • TBR 013
 • TBR 21
 • TBR 024
 • TBR 38
 • ETSI EN 301 437         
 • ETSI ES 203 021-1
 • ETSI ES 203 021-2
 • ETSI ES 203 021-3
 • ETSI EG 201 121
 • ETSI EN 300 659-1
 • ETSI TS 101 270-1
 • ETSI TS 102 027
 • ETSI ES 201 912
 • IDA TS PSTN 1
 • IDA TS ADSL
 • JATE (Analog Telephone Terminals)
 • HKTA 2011
 • HKTA 2013
 • HKTA 2017
 • HKTA 2018
 • HKTA 2028
 • YDT 514-1:98
 • PROY-NOM -152-SCT1
 • PSTN01:2003
 • DPT -TE-001
 • ITU-T G.703
 • ITU-T G.823
 • ITU-T P 313
 • ITU-T P 340:2000
דילוג לתוכן