רדיו

למה נדרש לעמוד בתקנות הרדיו?

שירותי תקשורת בתדר הרדיו (RF) מוסדרים ברחבי העולם על ידי חוקים לאומיים במדינות השונות, למשל FCC, RED, IC ועוד. תקנים אלו נועדו להבטיח כי מוצרי תקשורת הרדיו משתמשים בספקטרום הרדיו המותר באופן יעיל עם הפרעות מינימליות לשירותי רדיו או מוצרים אחרים. בנוסף, תקנים אלו נועדו למנוע חשיפה של בני אדם לקרינה מסוכנת בתדרי רדיו.

טכנולוגיות אלחוטיות

 • Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ay
 • Wi-Max – 802.16
 • Bluetooth, BLE, Zigbee
 • LoRa
 • UWB
 • DFS
 • GPS
 • OFDM/OFDMA
 • ציוד תקשורת בתדרי מיקרוגל
 • טלפונים ומודמים סלולריים GSM, CDMA, UMTS, LTE, 5G
 • EPIRB , PLB, BPL, PDA, radar   
 • RFID
 • NFC
 • SRD
 • משדרים בתחום תדר ה- ISM
 • טלפונים אלחוטיים
 • ציוד תקשורת ימי, תעופתי וקרקעי
 • אנטנות ומגברי הספק

בדיקות רדיו

 • בדיקות עד 220 גיגה הרץ.
 • עוצמת הספק מוצא RF
 • מאפייני אפנון
 • רוחב פס
 • פליטות מולכות מחוץ לרוחב הפס
 • הפרעות על ערוצים סמוכים
 • יציבות תדר בשינויי טמפרטורה
 • יציבות עצמת ההספק בשינויי מתח ההזנה ובתלות בטמפרטורה
 • מחזור זמן שידור וקצב
 • שדה מגנטי של ציוד למוגבלי שמיעה
 • ביצוע מדידות לשם הערכת עמידות אתר בפני סכנת קרינה
 • אונת שידור וקליטה של אנטנה

מעבדות חרמון מבצעת מדידות להערכת מפגעים כתוצאה מקרינת רדיו של אנטנות סלולרית, טלוויזיה ורדיו על פי סטנדרטים בינלאומיים.

אישורים ותקני רדיו

מעבדות חרמון מספקת סרטיפיקציה במדינות רבות ברחבי העולם עבור מוצרי תקשורת אלחוטית כגון:

 • FCC  (ארה"ב) – לפי חלק ,2 ,15 ,20 ,22 ,24 ,25 ,27 ,30 ,74 ,90 ,95 ,96 ,97 ,101
 • Industry Canada – RSS-118, -119, -123, -125, -137, -193, -195, -201, -210, -310
 • CE (אירופה) – בהתאם ל RED (דירקטיבה עדכנית לציוד רדיו)
 • סימן C-Tick (אוסטרליה / ניו זילנד) – 4268, 4295, 4768.1, 45,768.1, 4768.2, 4771
 • MIC (יפן)
 • אישורי משרד התקשורת הישראלי
 • אישורים עבור דרום אמריקה, אפריקה, אסיה והודו
 • אישורים עבור מדינות ערב

הניסיון הרב שלנו באישורי רדיו מבטיח כי המוצרים שלך יגיעו לשוק במהירות וביעילות.

דילוג לתוכן