Transportation Test בדיקות שינוע

בדיקת שינוע הינה בדיקה שמטרתה לוודא כי המוצר, אותו פיתחנו וייצרנו בהשקעה רבה, יגיע ליעדו בשלום. על מנת להבטיח את הגעת המוצר ליעד ללא פגם או קלקול כלשהו, מומלץ לערוך, לפני שינוע המוצר ובהתאם לסוגו, בדיקות אשר ידמו מקרי קיצון אליהם עלול המוצר להחשף ואשר עלולים לסכן את בטיחותו ולפגוע בתפקודו כאשר יגיע ללקוח.

על מנת לדמות באופן אפקטיבי את התהליך אותו עובר המוצר בדרכו ליעד, נאפיין את המסלול אותו צפוי לעבור המוצר ונבחן את ההשפעות החיצוניות הפוטנציאליות על המוצר. סוג הבדיקות הנדרשות יקבעו בהתאם לסוג המוצר, ייעודו, גודלו, משקלו, יעדו הגיאוגרפי, וכמובן סוג השינוע הנדרש. בתוך כך, תהליך השינוע, בין אם אווירי, ימי או יבשתי, ישפיע על מידת וכמות הטלטולים אותם המוצר יעבור, מידת החשיפה שלו לשמש (UV) ומלח, גובה הטמפרטורה, הלחות ועוד.

מהנדסי המחלקה הסביבתית בחרמון מעבדות, בעלי ניסיון רב ומומחיות בניתוח ובחינת מוצרים ותקנים אותם נדרש או מומלץ לבדוק לפני שינוע של מוצרים, גיבשו רשימה חלקית של הבדיקות הנפוצות אותן בוחרות או מחויבות חברות רבות לבצע, המעוניינות למנוע כשלים בלתי צפויים במוצרים שלהן ולהבטיח את הגעת מוצריהן ללקוחות כאשר הם שלמים ותקינים.

Drop Test– בדיקת הפלה הינה בדיקה אלמנטרית אותה מומלץ לבחון כאשר מוצר כלשהו מיועד לשינוע מכל סוג שהוא. ניתן לבחון את הפלת המוצר כאשר הוא חשוף או כאשר הוא מוגן וארוז. ההפלה יכולה להתבצע על פאות המארז או על הפינות שלו, בהתאם לנדרש. מוצרים צבאיים מחוייבים בביצוע בדיקה זו על פי תקן MIL-STD-810G  method 516.6 procedure IV, בעוד מוצרים אזרחיים מחויבים בתקן ISTA2, ASTM1469 or IEC60068-2-32.

בדיקות טמפרטורה ולחות/ גובה– לרוב, בדיקות אלה מיועדות לבחינת השרדותם של המוצרים באחסון ארוך טווח. בהתאם לסוג השינוע או האחסון של המוצרים, תבחן השרדותם במצבי קיצון של לחות גבוהה במחסנים או בגבהים וטפרטורה חריגים במצב של שינוע אווירי. מצבי קיצון כאלה, עלולים לפגוע בתפקוד המוצר, המוצרים הנלווים לו (למשל סוללות ליתיום שקופאות), והמארזים שלו (מארזים סטריליים ואטומים שנפתחים), העלולים לגרום לפסילת המוצר אצל הלקוח.

Vibration Test– בדיקת הרעדה הינה בדיקה חיונית לביצוע בקרב מוצרים המיועדים לשינוע, כאשר כל סוג שינוע מאופייין בעוצמות ותחום תדרים שונה, בהתאם לסוגו. לדוגמה, RANDOM VIBRATION, SINE-on-RANDOM או פרופיל הרעדה סינוסי, הכל בהתאם לתקן הנדרש.

Mechanical Shocks– בדיקת הלמים מכניים הינה בדיקה המאמתת את תכנון האריזה של המוצר. תכנון ההלמים המכניים נעשה בהתאם לאופן השינוע של המוצר, ובהתאם לאיפיון האריזה שלו- כאריזה בודדת או מאוחדת למשל. חלק מבדיקות ההלמים נעשות באמצעות מכונות הרעדה כאשר ההלם המכאני הינו פרופיל גבוה של מכת הרעדה חזקה בפרק זמן קצר. ההלמים המכניים מוגדרים בתקנים שונים, למשל, בציוד צבאי (MIL-STD-810 & 202), בציוד רפואי (IEC60601-1-11), בציוד טלקום (IEC60950) ועוד.

Loose Cargo – Bounce– בדיקת טלטול הינה בדיקה שנועדה לוודא עמידות בשינוע האריזה והמוצר במצב שהמארז אינו מאובטח. הבדיקה נעשית על ידי הנחת המארז במתקן הכולל ארבע דפנות עץ על פלטפורמה של 'מקפצה' שמתנועעת. בדיקות מסוג זה נעשות בהתאם לתקנים הרלוונטיים, למשל IEC  60068-2-55 , MIL-STD-810 , ASTM  D4169 .

בנוסף לבדיקות המתוארות, ישנה רשימה ארוכה ומפורטת של בדיקות נוספות על פי התקן, וזאת בהתאם לאופן השינוע של המוצר וסוג אריזתו. למשל, Stacking Test (בדיקת העמסה אנכית) הבודקת את המוצר במצב של שינוע ואחסון בשכבות, הנעשית בהתאם לדרישות תקן ASTM D4169-16 המיועד לשינוע במכולות או רכבות shipping containers)). Special Packing Tests (בדיקת ניקוב אריזה) הבודקת את אמידות האריזה, Tumble Test (בדיקת היפוך אריזה) שבה נבדקת אמינות האריזה בנפילות רבות במחזורים רצופים, בהתאם לתקנים השונים, ביניהםD3402M-16, EN/IEC60068-2-31, IEC60312, MIL-STD-202G ועוד.

בין אם מדובר בשינוע קצר וחד פעמי או בשינוע ארוך ובתדירות גבוהה, מומלץ ואף מחויב על פי תקן (בחלק מהמקרים), לערוך למוצר ולאריזתו Transportation Tests. ביצוע בדיקות השינוע מדמה ליצרנים ולמפתחים את התהליך אותו עובר המוצר ויכול להצביע על קשיים וכשלים העלולים להתעורר במוצר לאחר חשיפתו למקרים דומים. קיום בדיקות אלה ולאחריהן בדיקת הפעלה מלאה ותקינה של המוצר, לצורך אישרור 'חיי-המדף' של המוצר הארוז, יסייעו בצמצום עלויות רבות ובמניעת כשלים תפקודיים, מכניים ושברים.

דילוג לתוכן